TECHNICKÝ POPIS

Podrobný stavební popis – standardní provedení

Tento podrobný rozsah prací a dodávek popisuje výstavbu RD standardního provedení ve stupni – hrubá stavba zvenčí dokončeno (a dále ve stupni na klíč).

 

Před zahájením prací objednatel obstará a dodá zhotoviteli následující podklady na vlastní náklady:

 • projektovou dokumentaci pro stavební povolení (ohlášení stavby), která musí obsahovat:
 • vyřízení stavebního povolení
 • souhrnou zprávu
 • výpis z LV pozemku
 • výškopis a polohopis s uvedením polohy sousedních pozemků, komunikací, vedení některých inženýrských sítí, umístění stavby vůči světovým stranám
 • hydrogeologický průzkum a měření radonu na staveništi
 • vyjádření dotčených orgánů k žádostem o zřízení nového místa odběru el. Energie, plynu, vodovodní a kanalizační přípojky
 • po zhotovení hrubé stavby geometrický plán pro zaměření domu, zápis do KN

 

Všechny shora uvedené záležitosti můžeme v rámci servisních prací zajistit za příplatek.

 

Provádějící a  výrobní dokumentaci a statický výpočet je součástí dodávky domu – vyhotovení ve 4 paré.

Základová deska:

její zhotovení a všechny nutné doplňující práce (zaměření, vytýčení apod.) nespadají do standardního provedení – buď si zhotoví objednatel na své náklady, nebo zhotovitel za příplatek. Základové pásy z prostého betonu B25 š. 40 cm do hloubky 80 cm, podsyp základové desky drceným recyklátem popř. štěrkopískem včetně zhutnění, betonová zákl. deska zaarmovaná Kari sítí 100x100x6 mm, plocha srovnána do tolerance +- 1 cm na celé ploše. Instalace kanalizačních rozvodů a chrániček pro přívod el. energie, vody, plynu včetně vyvedení nad plochu zákl. desky. Zateplení ZD styrodurem tl. 6 cm, následná povrchová úprava marmolit.

 

Hydroizolace:

součástí standardní dodávky je vodorovná protiradonová izolace bitumenovými pásy Glastek 40 speciál mineral, natavenými na ZD, opatřenou penetračním nátěrem, včetně stavebně uzavřených prostupů pro vývody el energie, vody, plynu, kanalizace. Za příplatek lze použít fatrofol vč. geotextilie.

 

Vnější stěna:

zdokonalený systém thermostěny – složení stěny zevnitř ven.

 • 12,5 mm sádrovláknitá deska Fermacell (s lepenou spárou)
 • 40 mm instalační předstěna tvořená hranoly 50/40 mm (za příplatek dodatečně zaizolovaná minerální vatou)
 • 0,2 mm reflexní parotěsná zábrana z PE folie s Al vrstvou
 • 140 mm rámová konstrukce z KVH hranolů 140/60 vyplněná izolací z minerální vlny tl. 140 mm
 • 12,5 mm sádrovláknitá deska Fermacell (OSB3)
 • 105 mm zateplovací systém s fasádním polystyrenem, venkovní silikonová probarvená minerální omítka cca 5 mm.

 

 • celková tl. 310 mm

 

Na přání objednatele  a za příplatek může být vnější omítka provedena v různých materiálech a provedeních a navýšena tloušťka polystyrenu.

 

Vnitřní stěna:

složení stěny

 • 12,5 mm sádrovláknitá deska Fermacell
 • 100 mm rámová konstrukce z masivního dřeva KVH hranoly vyplněná izolací z minerál vlny tl. 100 mmm
 • 12 mm Fermacell

 

 • celková tl. 125 mm

 

Spoje stěnových panelů:

všechny stěny jsou spolu spojovány speciálními Eurotec vruty a závitovými tyčemi pr. 16 mm  a velkoplošnými podložkami pod dřevo. Rámová konstrukce je spojována kroužkovými hřebíky a následně všechny spoje  jsou oboustranně opatřeny nastřelovacími vlnovci „Jumbo“, které stahují všechny spoje k sobě a tím docílíme nadstandardní tuhosti všech spojů.

 

Kotvení ke spodní stavbě:

všechny stěny jsou ke spodní stavbě kotveny ocelovými pozinkovaními patkami Simpson ,do konstrukce stěn konvexními hřebíky a vrutem  pr. 10 mm, do ZD ocelovou hmoždinou pr. 10/100 mm a spára je utěsněna pružným bitumenovým tmelem. Všechny stěny přízemí jsou ze spodní strany pro styk stěny s izolací opatřeny penetračním nátěrem.

 

Stropní konstrukce – pod nevytápěnými prostorem (typ bungalow):

(půdní prostor není pochůzný).

–    vodorovné prvky střešních vazníků (rozměry dle statického výpočtu)

 • 300 mm minerální vlna mezi vodorovné prvky (alternativně klimatizer), vyšší tloušťka po dohodě
 • 50 mm závěsná konstrukce sádrokartonového systému
 • 0,2 mm reflexní parotěsná folie s Al vrstvou
 • 12,5 mm sádrokarton

 

 • celková tl. 362,5 mm

 

Stropní konstrukce pod vytápěným prostorem (v přízemí 2. podlažního domu):

 • 10 mm podlahová krytina (koberec, lino,vinyl, laminát.plovoucí podlaha,dlažba
 • 25 mm podlahový dílec Fermacell E25
 • 60 mm zvuková a tepelná izolace Steico Therm
 • 18 mm OSB deska s perem a drážkou
 • 240(220)/60 mm stropní konstrukce z KVH hranolů,uvnitř Isover 100 mm
 • 50 mm závěsná konstrukce sádrokartonového systému
 • 12,5 mm protipožární sádrokarton

 

 • celková tl. 415,5 mm

 

Stropní konstrukce v podkroví:

 • 25 mm hoblovaná inpregnovaná prkna přibíjená vedle sebe s 1 cm mezerou
 • difuzní ochranná folie pod prkna
 • 180 mm kleštiny, meziprostor vyplněný minerální vlnou tl. 18 mm
 • 50 mm závěsná kontrukce sádrokartonového systému vyplněná minerální vlnou tl. 50 mm
 • 0,2 parotěsná PE folie s Al reflexní srstvou
 • 12,5 mm sádrokarton

 

 • celková tl. 267,5 mm

 

 

Střešní konstrukce:

tesařsky vázaná konstrukce z masivního impregnovaného dřeva, spojovaná pozinkovanými ocelovými spojovacími prvky SIMPSON – velikost prvků dle statického výpočtu. Alternativně u nižších sklonů střechy jsou použity vazníky spojované ocelovými styčníkovými deskami.

 

Složení střešního pláště:

 • 40 mm betonová střešní taška Bramac, Tondach
 • 32 mm dřevěné střešní latě
 • 32 mm dřevěné střešní kontralatě
 • 0,2 mm difuzní kontaktní folie Tyvek Solid
 • 180 mm masivní nosná střešní konstrukce vyplněná minerální vlnou tl. 180 mm mezi krokve
 • 50 mm závěsná konstrukce sádrokartonového systému vyplněná minerální vlnou tl. 50 mm
 • 0,2 parotěsná Pe folie s reflexní Al vrstvou
 • 12,5 mm sádrokarton

 

 • celková tl. 346,5 mm

 

Povrchová úprava střešní krytiny Glazura, protisněhové tašky a další speciální prvky oproti cenovému navýšení.

Štítový přesah nad 20 cm a boční přesah střechy  nad 50 cm a přiznané hoblované střešní prvky (krokve, vaznice, pozednice) za příplatek.

Obklad  střechy je tvořen SM palubkou tl. 15 mm, opatřenou syntetickou glazurou Adler pro venkovní použití.

Alternarivně lze přesahy obložit deskami OSB a fasádním systémem tl. 20 mm.

Pultové střechy (s nízkým sklonem) – střešní plášť se provádí ocelovým plechem Lindab s povrchovou úpravou a ve tvaru střešní krytiny(od min.sklonu 14% ) a podstřešní pojistnou hydroizolací. Nižší sklony pod 14% se provádí s plným deskovým záklopem a falcovaný plech nebo střešní izolace DEKPLAN.

 

Odvodnění střechy:

Standardní provedení okapových žlabů a svodu z pozinkovaného plechu KJG s barevnou úpravou , za příplatek titanzinek, měď, popř. jiný okapový systém (Lindab, Satjam apod.). Svislé svody jsou vyvedeny k horní úrovni spodní stavby. Na přání lze provézt připojení na kanalizační řád přes zápa chové klapky (Geiger) vč. výkopových prací.

 

Komínový systém:

Stavebnicový systém komínů SCHIEDEL , EKO nebo CIKO jsou dodávány dle přání objednatele oproti cenovému navýšení.

 

Hlavní vstupní dveře:

Vstupní plastové dveře s profilovanou výplní, pětikomorový profil v bílé barvě vyztužený ocelovým rámem , bezpečnostní  tříbodové kování s bezpečnostní vložkou.

Za příplatek možno dodat v různém barevném provedení, nebo ze dřeva.

 

Okna a balkonové dveře:

Plastový pětikomorový profil v bílém provedení , značkové celoobvodové kování, otevíravý a sklopný systém otvírání s mikroventilací. Zasklení tepelně izolačním trojsklem – se součinitelem prostupu tepla k-1,1 W/m2. V koupelně a WC je sklo dodáno v  ornamentální struktuře.

Vnější parapety – povrchově upravený hliník – k barvě oken (fasády).

Vnitřní parapety – plastové (lamino) v bílém provedení.

Na přání a proti cenovému navýšení lze dodat v různém barevném provedení , doplněny meziskelními mřížkami, žaluziemi, sítěmi proti hmyzu nebo mohou být provedeny jako dřevěné z EURO profilů.

 

Podlahy:

Přízemí

 • 15 mm pochůzná část – keramická dlažba ,plovoucí laminátová podlaha do ceny materiálu 350 Kč/1m2 vč.DPH , vinyl,lino nebo koberec vč. mirelonové podložky do ceny 500 Kč/m2vč.DPH
 • 60 mm betonová mazanina s kari sítí, popř. Anhydrid 50 mm
 • 0,2 mm separační PE folie
 • 120 mm podlahový polystyren 200

 

 • celková tl. 200 mm

 

Schodiště:

Dřevěné smrkové (bukové) nášlapy, schodnicové, bez podstupnic ,přímé, opatřené PUR tvrzeným lakem. Oproti cenovému navýšení lze použít různé tvary a dřeviny, popř. kombinace s kovem.

 

Půdní schůdky:

Dřevěné půdní schůdky (zateplené) rozměr 60×120 s podhledem v bílé barvě.

 

Střešní okna:

Standardně se dodávají střešní okna Velux nové generece typu GZL v základním provedení vč. zateplovací sady BDX. Oproti cenovému navýšení lze dodat plastové provedení, stínící prvky popř. montáž oken v sestavách nebo větší nadstandardní rozměry.

 

Keramické obklady:

Výška obkladu v koupelně je cca 2m, na WC cca  1,6m. Za sprchovým koutem, v podkroví pod dlažbou je pod obkladem jednosložková tekutá hydroizolace včetně rohových izolačních pásek. Ceny obkladů jsou v hodnotě materiálu300 Kč/1m2 vč.DPH. Za příplatek lze doplnit listelami s doplňky dle výběru.

 

Malířské a natěračské práce:

Všechny povrchy stěn a stropů jsou zatmeleny, vybroušeny, napenetrovány a opatřeny bílým finálním nátěrem  ve kvalitě Q2.

Všechny rohy jsou opatřeny rohovými páskami STREITFLEX- 100% ochrana proti prasklinám.

Za příplatek lze zhotovit barevné nátěry popř. vnitřní strukturální omítky.

 

Vnitřní dveře:

Foliované vnitřní plné dveře s obložkovými zárubněmi a obvodovým těsněním vč. kompletního kování.

Na přání a oproti cenovému navýšení lze dodat i 2/3 prosklení, posuvné popř. opatřené přírodní dýhou nebo z masivu.

 

Vytápění:

Lze zvolit dle přání majitele – podle možností místního vybavení inženýrských sítí.

Standardně elektrické přímotopy na stěnách, podlahové topení  el. topnými kabely, plynový nebo elektrický kotel   a odvodem spalin nad střechu nebo přes zeď, vč. el. bojleru na přípravu TUV  o objemu 120 l . Místnosti jsou vybaveny bílými ocelovými deskovými radiátory s termohlavicemi.

Na přání oproti cenovému navýšení  lze zvolit podlahové vodní vytápění, tepelné čerpadlo, popř. rekuperace vzduchu ,solární kolektory nebo přitápění krbem (krbovými kamny) včetně výstavby komínu.

 

Zdravotechnika:

Kompletní rozvody kanalizace, TUV vedené uvnitř domu v plastovém provedení, opatřené odpovídající tepelnou izolací vč. napojení na stávající rozvody ve spodní stavbě. V základní instalaci jsou přípojky:

 • koupelna – přípoj teplé a studené vody pro vanu,(sprchu) a 1 umyvadlo + přípoj studené vody pro WC
 • WC – přípoj teplé a studené vody pro umyvátko, přípoj studené vody pro WC
 • kuchyň – přípoj teplé a studené vody pro dřez + ventil pro připojení myčky na nádobí.
 • hospodářská místnost – přípoj studené vody pro pračku a teplá a studená voda pro umyvadlo.

Za příplatek lze provést cirkulaci TUV, v ceně není  připojení na kanalizační řád, vodovodní řád vč. vodoměrné sestavy (šachta, filtr, magnetická úprava vody, vodoměr) včetně výkopových prací.

 

Zařizovací předměty:

Sanitární zařizovací předměty vč.chromových pákových baterií se dodávají dle dispozic projektové dokumentce standardně v bílé barvě.

Koupelna:

 • vana 170 cm(do ceny 5000,- vč.DPH) včetně obkladu keramickým obkladem, chromovaná páková baterie(do ceny 1500,- vč.DPH) se sprchovou hadicí a koncovkou.
 • Keramické umyvadlo cca 60 cm včetně nohy ,polonohy(do ceny 2000,- vč.DPH), páková chromová baterie(do ceny 1000.- vč.DPH).
 • Na přání oproti cenovému navýšení lze zvolit jiné barevné provedení sanitárních předmětů, popřípadě přidat umyvadlo, bidet, závěsné WC – Geberit.
 • Sprchový kout 90×90 s plastovou vaničkou včetně plastové zástěny s posuvnými dveřmi(do ceny 10 000,- vč.DPH), páková baterie s hadicí a sprchovou růžicí(do ceny 1500,- vč.DPH).
 • WC kombi stojaté na podlaze a bílé plastové sedátko(do ceny 3500,.-vč.DPH) ,keramické umyvadlo cca 40cm(do ceny 1500,- vč.DPH) vč. pákové chromové baterie(do ceny 1000,-vč.DPH).

 

Elektroinstalace:

Obsahuje revizi, veškeré kabely, propojení a instalace od horní hrany spodní stavby ve standardním rozmístění, včetně vypínačů, zásuvek a domovního rozvaděče v bílé barvě. Počet a umístění vychází ze základní projektové dokumentace.

V ceně není připojení mezi elektroměrovým a domovním rozvaděčem včetně hlavního domovního jističe 25A, elektroměru a přihlášky u Eonu vč. výkopových prací pro položení přívodního elektrického kabelu. V ceně není též dodávka a montáž vnitřních a venkovních osvětlovacích těles, montáž slaboproudých rozvodů (telefon, internet, satelit, domácí vrátný)

Součástí dodávky je i montáž hromosvodu vč. revize.

 

Ostatní ujednání:

Veškeré údaje v tomto popisu jsou orientační, mohou se změnit dle dohody se zákazníkem nebo lze použít podobné nateriály a nebude tím snížena kvalita a hodnota provedeného díla.

 

Konečná výsledná cena je vždy stanovena individuální kalkulací na základě rozsahu dodávky a přesně vyplněné specifikace. Zde se musí stanovit přesně co je a co není předmětem dodávky.

Cena pak zůstává pevná a neměnná.

 

Záruka kvality:

Stěnové stropní panely jsou vyráběny z certifikovaných materiálů, které  splňují konstrukční, statické a protipožární podmínky dle norem EU.

Ke kolaudaci je předložen seznam všech certifikátů k použitým materiálům.

Záruka na provedené práce – 36 měsíců, na konstrukci 30 let, na použité materiály dle záručních podmínek jednotlivých výrobců.

Komentáře jsou vypnuty.